Kontakty

ARC International, s.r.o. - distribútor

info@arc-slovakia.sk
eshop@arc-slovakia.sk

tel.: 035/6 444 800

Výpalisko 65, 940 02 Nové Zámky

IČO: 44490437, IČ DPH: SK2022733636

Bankové spojenie:
Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, 
Číslo účtu: 2501686783/8330


ARC International s.r.o., distribútor pre konečných spotrebiteľov a pre malé, stredné firmy